אחסון רימונים באוויר מבוקר

בעקבות ההכרה בערכם התזונתי הרב של רימונים, הולכת וגדלה הצריכה העולמית בפרי זה וכתוצאה מכך גם בארץ נטעו בשנים האחרונות אלפי דונמים של מטעי רימון, ברובם של הזן וונדרפול.על מנת שניתן יהיה לשווק את היבול הצפוי מכל המטעים החדשים במחירים טובים .הגורמים המגבילים את משך האחסון של פרי זה הם הצטמקות הפרי כתוצאה מהפסד מים מקליפתו, צרבון הקליפה כתוצאה מתהליך חמצוני הקשור להזדקנות הפרי וריקבונות אחסון כתוצאה מהתפתחות עובשים. קירור הפרי ללא אמצעים נוספים, עשוי לאפשר שמירת איכות פרי ראויה במשך 6 – 4 שבועות בלבד.

על מנת להבטיח את יכולת ייצוא הפרי לקראת חג המולד וגם לאחריו יש צורך בנקיטת אמצעים נוספים. האחסון באוויר מבוקר, כשמיכלי הפרי נעטפים בפוליאתילן, לאחר טבילתם בקוטל פטריות יעיל, אפשר בשנה האחרונה את שיווקם של רימוני וונדרפול עד מרץ כלומר, למעלה מ–4 חודשי אחסון. קיימת עדיין בעיה של קוטל הפטריות, שהיה מותר לשימוש עד כה בארץ. אותו תכשיר אינו מורשה באירופה ועל כן לא ניתן לייצא עדיין פרי במועד זה. בימים אלו אנו עובדים על חיפוש תחליפים יעילים, שיאושרו גם באירופה לשימוש בגידול זה.

שינוי גודל גופנים
ניגודיות