אפרסמון

הארכת איחסון של אפרסמונים מזן 'טריומף'

שיפור כושר השתמרות הפרי במטרה להאריך את עונת הייצוא של האפרסמון

למאמר המלא


איכות וכושר השתמרות באיחסון של פרי האפרסמון

אפיון פרי האפרסמון כגידול אורגני מבחינת איכותו וכושר השתמרותו באיחסון בהשוואה לפרי מגידול 'קובנציונאלי'

תופעת הפיטם האדום באפרסמון מזן 'טריומף'

תופעת הפיטם האדום פוגעת קשה בחלק ממטעי הזן 'טריומף' ועדיין אין אנו מבינים את מהותה והגורמים להתהוותה. למרות שהתופעה מוכרת בעיקר בפרי המאוחסן , ברור לנו שמקורה במטע. במהלך השיווק והאיחסון היא מתפתחת וגורמת לפסילת הפרי שנפגע.

יישום 'סמארט פרש' לשיפור כושר השתמרות פירות אפרסמון לאחר קטיף , במצבי הבשלה שונים של פרי מטופל בחומר

לאור הממצאים החיוביים של יישום 'סמארט פרש' על פרי האפרסמון, בוצע ניסוי מסחרי . עם המעבר ליישום מסחרי נשאלות השאלות הבאות: "כיצד משפיע מצב הבשלת הפרי בעת הקטיף על יעילות הטיפול" ו" כמה זמן רצוי לטפל בפרי על מנת לקבל תגובה רצויה"

למאמר המלא


אחסון אפרסמון מזן טריומף באויר מבוקר

אחסון פרי האפרסמון באוויר מבוקר הכפיל את התקופה בה ניתן היה לאחסן את הפרי בהצלחה, עם שיפור הטיפול בפרי על ידי קירור מהיר, הגיעו לאיכות טובה באוויר רגיל ופחת השימוש באוויר מבוקר.

למאמר המלא


הארכת חיי מדף של אפרסמון על ידי עיכוב פעולת אתילן

פרי האפרסמון רגיש מאוד לנוכחות אתילן ברמות נמוכות למדי, למרות שהוא בעצמו מייצר מעט אתילן ביחס לפירות אחרים, לאחר אחסון ממושך חלה עלייה בקצב ייצור האתילן וייתכן שזו הסביה להתרככותו המהירה לאחר אחסון. לאחרונה פותחה מולקולה חדשה , 1-MCP, הנקשרת לרצפטור לאתילן ובכך נמנעת פעולת האתילן על הפרי.

למאמר המלא

שינוי גודל גופנים
ניגודיות