יישום MCP

פריצת הדרך של המאה ה – 21 בתחום הטיפול בתוצרת חקלאית טרייה, היא פיתוח המולקולה 1-methlcyclopropene(MCP – 1 ) המעכבת את פעולת הורמון ההבשלה – האתילן. המולקולה משווקת כתכשיר בשם SMART – FRESH  (סמארט פרש) ע"י חברת רימי בע"מ, בצורת אבקה המתמוססת במים ומשחררת את המולקולה כגז. היישום נעשה בחדרים אטומים בריכוזים נמוכים מאד. תנאי היישום מבחינת עיתוי, מינון, טמפרטורה ומשך החשיפה הם שונים לגבי כל גידול וגידול ולעיתים קרובות יש גם הבדלים בין זנים. השפעות התכשיר נבדקות במעבדות ברחבי העולם ובעיקר הצטבר הרבה ניסיון לגבי התפוח, עבורו קיים רישוי במדינות רבות. בחברה למו"פ קבענו את הפרמטרים המיטביים ליישום התכשיר עבור הזנים גרני סמית, סטרקינג דלישס  ודלישס זהוב והתכשיר כבר מורשה ליישום.

היתרונות של יישום סמארט – פרש בזני תפוח אלה הם שלושה:
  1. החלפת הצורך בטבילת הפרי בד.פ.א להדברת הצרבון השטחי בטיפול, שאינו מצריך טבילה ואין צורך למצוא פתרון לסילוק התכשיר לאחר השימוש בו.
  2. שמירת קשיות הפרי ופציחותו בתקופת חיי המדף בתום האחסון, במשך יותר משבועיים בטמפרטורת הסביבה.
  3. אפשרות לאחסן את הפרי באוויר רגיל במקום באוויר מבוקר עד לחצי שנה (גרני וסטרקינג).
  4. אפשרות להעלות את טמפרטורת האחסון בזן זהוב ועי"כ לאפשר שמירת רמת לחות יחסית גבוהה יותר בחדרי האחסון ולא לעטוף את המיכלים בשקי ניילון.
ביישום הסמארט – בפרט(?) באפרסמון, היינו חלוצים בעולם, כאשר הראינו שניתן ליישם את התכשיר ביחד עם הטיפול בדו – תחמוצת הפחמן הניתן להפגת עפיצות הפרי. השפעת היישום על האטת קצב התרככות האפרסמון היא משמעותית ביותר ומעניקה לפרי חיי מדף ארוכים ביותר, בין אם הטיפול נתן לבדו לפני האחסון ובין אם הוא נתן אחריו, בעת הפגת העפיצות, לקראת הייצוא או השיווק.
בשנים האחרונות, היישום של סמארט – פרש עבר רישוי גם עבור הפירות אגס וקיווי והוא חודר לשימוש מסחרי גם בפירות אלה. באגסי ספדונה הוא מאפשר הארכת אחסון וחיי מדף של פרי הנקטף יחסית מאוחר, במונעו את התפתחות הצרבון השטחי (ללא טיפול באל – צרב), בהאטת קצב התרככות הפרי ובהפחתת הופעת שפשופי הקליפה המכערים את הפרי. בקיווי תרומת היישום היא בהאטת קצב התרככות הפרי, המאפשרת הארכת משך האחסון ומעניקה לפרי חיי מדף ארוכים.
שינוי גודל גופנים
ניגודיות