מחקר

המעבדה עוסקת במחקר יישומי הנוגע לטיפול בפרי לאחר הקטיף. במסגרת זו ניתים שירותי בדיקה ומחקר עבור גופים פרטיים כציבוריים.
נבחנים תכשירים חדשים כנגד מחלות פיזיולוגיות ופתולוגיות.
נבחנות שיטות אריזה חדשות בעטיפות מסוגים שונים.
נבחנות שיטות אחסון חדשות באוויר מבוקר ובאווירה מתואמת.
נבחנים טיפולים במערך המיון לחיטוי ולשיפור איכות הפרי המשווק.
עבור כל פרי ופרי נערכת התאמה של שיטות הטיפול המיטביות.
עבור כל גורם מחקרי, מותאם המחקר והיקפו על-פי צרכי הממן ועל-פי יכולתו.

שינוי גודל גופנים
ניגודיות