אגס
אגס

1. מניעת רקבונות ללא טבילה באגסי קוסטיה וספדונה באמצעות ריסוסי מטע להדברת רקבונות
ובשילוב אחסון בריכוזי חמצן נמוך או טיפול ב MCP-1 למניעת צרבון.
2. ניסויים לבחינת תכשירי הדברה של כ.צ.ט. אגריקה, AR194, כנגד ריקבונות אחסון באגסים מהזנים קוסטיה וספדונה

1. ריסוסי מטע להדברת רקבונות אחסון באגסי קוסטיה וספדונה.
2. מניעת רקבונות וצרבון באגסים שרוססו במטע ומאוחסנים בתנאי חמצן נמוך.
3. ניסויים לבחינת תכשירי הדברה של כ.צ.ט. אגריקה כנגד ריקבונות אחר קטיף באגסים.

1. ריסוסי מטע להדברת רקבונות אחסון באגסי קוסטיה וספדונה
2. מניעת רקבונות אחסון באגסי קוסטיה וספדונה באמצעות ריסוסי מטע בסוויץ' בשילוב עם טבילה בקוטלי פטריות
3. מניעת צרבון ורקבונות באחסון אגסי קוסטיה וספדונה ע"H שימוש בתכשיר BioxC (שמן אתרי מציפורן) וטיפול ב- (1-mcp).
4. חיזוי רקבונות אחסון באגסי ספדונה על פי מצב הבשלת הפרי ורמת האילוח במטע
5. איכות אגסי קוסטיה שאוחסנו באוויר מבוקר סטטי (CA) ובהשפעת הטיפול בתכשיר סמרטפרש (1-mcp)
6. ניסויים לבחינת תכשירי הדברה של חברת כ.צ.ט. כנגד ריקבונות אחר קטיף באגסים.
7. בחינת מרפאן 80 כנגד רקבונות אחסון באגסים

ריסוס מטעי אגס בשילוב עם טבילה בקוטלי פטריות לאחר הקטיף למניעת רקבונות
באחסון אגסי קוסטיה וספדונה
אחסון אגסי 'קוסטיה' באוויר מבוקר סטטי או דינמי בהשוואה לטיפול 1-MCP
אחסון אגסי 'ספדונה' באוויר מבוקר סטטי או תנאי חמצן נמוך בשילוב טיפול 1-MCP

ריסוסי מטע להדברת ריקבונות אחסון באגס ספדונה וקוסציה
הדברת רקבונות אחסון באגס על ידי ריסוסי מטע וטבילה לאחר הקטיף
טבילת אגסי ספדונה בפירימתניל משולב בדקו סקולד כתחליף למרפאן.
הדברת רקבונות אחסון באמצעות אויר חם באגסי ספדונה וקוסציה מטופלים ב- 1MCP
אחסון ספדונה באויר מבוקר דינאמי (DCA)
פיתוח טיפול מסחרי עם אוירה דלת חמצן לפני הקירור, להחלפת השימוש בנוגדי חימצון כימיים, על מנת לשפר איכות אגסים באחסון ובחיי מדף

הדברת רקבונות אחסון באמצעות ריסוסי מטע.
הדברת רקבונות אחסון באמצעות איוד חם של תכשיר ההדברה Xedathane
אחסון אגסים מהזנים ספדונה וקוסטיה באוויר מבוקר דינמי (DCA)

1. השפעת שילוב בין אתילן וסמארט פרש על כושר האחסון בקירור.
2. איוד בקוטלי פטריות של אגסים מטופילם בסמארט פרש, כנגד רקבונות האחסן.
3. אחסון אגס ספדונה בתנאי אוויר מבוקר דינמי.
4. הדברת רקבונות בעזרת ריסוסים במטע.

אחסון אגס ספדונה באוויר מבוקר דינמי (DCA)
פיתוח שיטת אחסון חדשה המשלבת סמארט פרש (1-MCP), אחסון ב- 1oC, ללא עטיפת המיכלים בתוספת לחות בעזרת עירפול.
בחינת השפעת משך הזמן בין הקטיף למועד החשיפה לסמארט פרש על איכות אגסי ספדונה.
בחינת המתאם בין מוצקות האגס הנבדק בנגיפה (בדיקה ללא הרס) לבין השפעת החשיפה לסמארט פרש על איכותו.
השפעת טיפולי מטע בחומרי צמיחה על כושר אחסון אגס ספדונה.

הדברת רקבונות האחסון;
הערכה מחודשת של כושר אחסון הזן ספדונה;
השפעת מועד יישום סמארט פרש ומועד הקטיף על כושר האחסון בזן ספדונה;
השפעת הכנה על איכות אגס מזן קוסטיה;

הדברת ריקבונות אחסון. וויסות הבשלה והדברת צירבון בעזרת סמארט פרש. השפעת טיפול בחומרי צמיחה על כושר האחסון. השפעת מצב ההבשלה על תנאי האחסון. השפעת הכנה על איכות אגס קוסציה מאוחסן.

וויסות הבשלה והדברת צירבון בעזרת סמארט פרש. הדברת ריקבונות בעזרת סקולר וכלורין די-אוקסיד.

בחינת כושר אחסון של ששה זני אגס חדשים

ויסות הבשלה והדברת צירבון בעזרת סמארט פרש ואתילן.
הדברת ריקבונות בחומרים המתאימים ליישום בקילוח.

בחינת מדדי קטיף לאגס ספדונה.
וויסות הבשלה והדברת צירבון בעזרת סמארט פרש.
הדברת ריקבונות אחסון ובחינת שיטות יישום בערפול ואיוד.
בחינת זני אגס אירופאים חדשים.

בחינת מדדי קטיף לאגס ספדונה.
וויסות הבשלה והדברת צירבון בעזרת סמארט פרש.
הדברת ריקבונות אחסון והשוואת קילוח לעומת טבילה.
בחינת זני אגס אירופאים חדשים.

בחינת מדדי קטיף לאגס ספדונה.
בחינת תכשירי אתוקסיקווין ודיפניל אמין ((DPA להדברת צירבון.
הדברת צירבון על-ידי אחסון באוויר מבוקר וסמארט פרש.
הדברת ריקבונות אחסון באגס.

בחינת מדדי קטיף לאגס ספדונה.

בחינת מדדי קטיף לאגס ספדונה.
השפעת מווסתי צמיחה על כושר האחסון באגס ספדונה.
בחינת הבשלת אגס מזן רד-קלפ באחסון.

שינוי גודל גופנים
ניגודיות