אנונה
אנונה

1. הדברת רקבונות בעזרת עמיסטאר.
2. השפעת טמפרטורת האחסון ותנאי האווירה על כושר אחסון הפרי.

הדברת רקבונות בפירות אנונה מאזור השומרון ומהגליל המערבי ע"י תכשירים ידידותיים.
בחינת אריזות אווירה מתואמת בתוספת ספיחת אתילן בכדי לאפשר ייצוא בהובלה ימית.

הדברת רקבונות האחסון;
הארכת האחסון על-ידי אווירה מתואמת וספיחת אתילן;

הדברת ריקבונות אחסון ובחינת אחסון באווירה מתואמת, תוך שימוש באריזות אטומות שונות.

הדברת ריקבונות אחסון ויישום סמארט פרש להארכת האחסון.

מעקב אחר הבשלת הפרי במטע. השפעת טמפרטורת האחסון וחשיפה לסמארט פרש.

שינוי גודל גופנים
ניגודיות