אפרסמון
אפרסמון

בעונת 2015 נערכו שני ניסויים במקביל להארכת משך האחסון הפוטנציאלי של אפרסמון. הניסויים כללו בחינה של תנאי אחסון באווירה מתואמת במיכלים בשקיות של 400 ק"ג ופיתוח שקיות שיווק לארבעה או שמונה פירות שנארזו מיד לאחר הקטיף.

פיתוח שיטה לאחסון ממושך של אפרסמון באווירה מתואמת במיכלי הקטיף
פיתוח שקיות קמעונאיות לשיווק אפרסמון לאחר אחסון ממושך
הדברת רקבונות לחים באפרסמון המאוחסן לתקופה ממושכת בתנאי אווירה מתואמת

הארכת משך האחסון של אפרסמון מזן 'טריומפ'

הארכת משך האיחסון של האפרסמון

פיתוח שיטה לאחסון ממושך של אפרסמון באמצעות שילוב הטיפולים הבאים: ריסוסי ג'יברלין, חשיפה לסמארט פרש ואחסון באווירה מתואמת.

הארכת אחסון אפרסמון טריומף למשך 5 חודשים על-ידי שילוב אחסון באווירה מתואמת וטיפול בסמארט פרש.

שילוב טיפולים כנגד ריקבון עם אווירות איחסון ומינוני סמארט פרש שונים.
השפעת טיפולי מטע בבנזילאדנין על כושר אחסון הפרי.

שילוב טיפול בסמארט פרש ואחסון באווירה מבוקרת להאטת ההבשלה עם טיפולי כלור כנגד ריקבון על-מנת לאפשר אחסון עד לראשית אפריל .

השפעת עקה אנאירובית בשורשי העץ על התפתחות מחלת הפיטם האדום בפרי.
הארכת אחסון הפרי בקירור בעזרת שילוב של סמארט פרש הדברת ריקבון בעזרת תכשיר כלור (HTH).

השפעת מועד היישום ומצב ההבשלה על יעילות החשיפה לסמארט פרש.
השפעת עקה אנאירובית במטע על מחלת הפיטם האדום בפרי.

השפעת טיפולי דישון על איכות הפרי במטע ולאחר הקטיף.
מניעת מחלת הפיטם האדום באמצעות טיפולים כנגד ייצור והשפעת אתילן.
השפעת טיפולים בסמארט פרש לפני האחסון בקירור או במהלך הבחלת הפרי לקראת שיווקו על איכות הפרי בתנאי אחסון שונים.

השפעת טיפולי דישון על איכות הפרי במטע ולאחר הקטיף.
השפעת טיפולים בסמארט פרש לפני האחסון בקירור או במהלך הבחלת הפרי לקראת שיווקו על איכות הפרי וקצב התרככותו.

שינוי גודל גופנים
ניגודיות