בצל
בצל

מניעת לבלוב באיחסון ממושך של בצל

השפעת טיפולי אתילן על מניעת לבלוב הבצל באחסון ממושך בקירור ובסככה.

מניעת לבלוב בצל מאוחסן בעזרת מלאיק הידרזיד וחשיפה לאתילן

מניעת נביטה בעזרת טיפולי אתילן

הארכת האסון בתנאי קירור בקיץ בשילוב העברה לסככה בתחילת החורף.

אחסון משולב בקירור ובסככה לחיסכון בעלויות בחינת חוזרת של ניסוי 2005.

אחסון משולב בקירור ובסככה לחיסכון בעלויות תוך שמירת האיכות.

השפעת מועד האסיף והארכת האחסון לחצי שנה בתנאי קירור וסככה.

אחסון בצל "אם" לזרעים באוויר מבוקר ובקירור רגיל.

שינוי גודל גופנים
ניגודיות