דובדבן
דובדבן

השפעת הטבילה בחומצה אוקסלית לאחר הקטיף על איכות דובדבנים מהזנים לאפינס ובינג שאוחסנו בקירור.

גישה חדשה להבנת התפתחות הגומה בדובדבן.
בחינת כושר השתמרות דובדבני בינג ולאפינס במיכלי אוירה מתואמת מתוצרת Janny MT.

השפעת ריסוס במינרלים על התפתחות גומה.

השפעות ריסוסי חנקת אשלגן על התפתחות הגומה בדובדבן מזנים סטלה ולאפינס.
הארכת כושר האחסון של משטחי פרי בעזרת אווירה מתואמת אקטיבית ואווירה מבוקרת בחללים קטנים.
השפעת טבילה במי אוזון על איכות הפרי המאוחסן.
בחינת שיטת הכלרה חדשה במהלך ההידרוקולינג על איכות הפרי.

הפחתת הגומה על-ידי ריסוסי מינרלים במטע ואחסון בעטיפות שונות.

השפעת גיזום על טעם ואיכות דובדבן מתוק.
התפתחות גומה באחסון והגורמים המשפיעים עליה.

השפעת עומס היבול, ההרכב המינראלי ואיזור הגידול על טעם הפרי.
התפתחות גומה באחסון והגורמים המשפיעים עליה בזן סטלה.
בחינת איכות וטעם בזני דובדבן חדשים.

טעם הפרי והגורמים המשפיעים עליו בזנים: בינג סטלה ולפינס.
התפתחות גומה באחסון והגורמים המשפיעים עליה בזנים בינג, סטלה ולפינס.
ניטור במטע של העובש האפור לחיזוי התפתחותו לאחר הקטיף.

השפעת איזור הגידול על טעם הפרי.
השפעת כיסוי המטע ברשת על הבשלת הפרי ואיכותו.
ניטור במטע של העובש האפור לחיזוי התפתחותו לאחר הקטיף.
הארכת אחסון דובדבן בעזרת אווירה מתואמת אקטיבית.

בחינת האפשרות למניעת התפתחות סדקים על-ידי ריסוס בחומרי צמיחה.
ניטור במטע והדברת ריקבון העובש האפור לאחר הקטיף.
השפעת כיסוי המטע ברשת על קצב ההבשלה ועל איכות דובדבן מזן בינג.
הארכת אחסון דובדבן מזן בינג בעזרת אווירה מתואמת אקטיבית.
השפעת איזור הגידול על טעם הפרי.

השפעת כיסוי המטע ברשת על הבשלת הפרי ואיכותו.
השפעת ריסוסי ג'יברלין ובנזיל-אדנין על התפתחות סדקים בדובדבן.

בחינת מדדי הבשלה בדובדבן המיועד לאחסון.
אחסון במשטחי אווירה מתואמת.
השפעת ריסוסי קאולין על איכות דובדבן מזן רנייר.
השפעת ריסוסי פרומלין על מניעת סדקים בזן צ'יינוק.

השפעת עומס היבול על העץ על טעם הפרי.
קביעת מדדי קטיף בזנים רנייר ובינג.
אחסון דובדבן באווירה מתואמת.

שינוי גודל גופנים
ניגודיות