ליצ'י
ליצ'י

הארכת משך שיווק פרי טרי
הדברת רקבונות בפרי טרי ומאויד
זירוז חזרת צבע הקליפה האדום בפרי מאויד
בחינת ציפויי קליפה בפרי טרי

הארכת משך שיווק פרי טרי.
הדברת רקבונות.

ליצ'י טרי – המשך פיתוח אריזות המתאימות לחיי המדף לאחר האחסון תוך בחינת טמפרטורת המדף.
בחינת חומרים משמרים על-בסיס מלחי גופרית.
זן חדש נוימאי-צ'י – בחינת תנאי אחסון של פרי טרי ללא איוד בגופרית.

הארכת אחסון הפרי באמצעות אריזה באווירה מתואמת, אווירה מבוקרת ושילוב השתיים.
השפעת משך ההשהיה בין הקטיף והאריזה על איכות הפרי המאוחסן.
השפעת אריזה של פרי חם על איכות הפרי המאוחסן.
השפעת ריסוס בסיפיון על מועד הקטיף ואיכות פרי טרי (ללא איוד בגופרית) במהלך אחסון ממושך.

אחסון באווירה מתואמת בטמפרטורות שונות.
הדברת רקבונות באמצעות תכשירים ידידותיים ואוזון.

בחינת הגורמים המשפיעים על יעילות הטיפול בחומצות בפרי טרי.
שמירת איכות הפרי ע"י אחסון באווירה מתואמת.
השפעת ריכוז החומצות על איכות פרי מאויד.

חלופות לאיוד בגופרית על-ידי מניעת התייבשות הקליפה באמצעות הידרוקולינג ועטיפה,
טיפול באנטיטרנספירנטים,
טבילה במים חמים וחומצות.
בחינת תכשירי הדברה "ידידותיים" בחינת טמפרטורות האחסון.

חלופות לאיוד בגופרית על-ידי מניעת התייבשות הקליפה באמצעות הידרוקולינג ועטיפה, טיפול באנטיטרנספירנטים, טבילה במים חמים וחומצות.
עירפול חומרי הדברה בפרי טרי מאויד למניעת ריקבונות.
הפחתת איבוד משקל בעזרת עירפול מים לחדר האחסון

חלופות לאיוד בגופרית על-ידי מניעת התייבשות הקליפה באמצעות עטיפה בשקיות שונות.
עירפול חומרי הדברה בפרי ומאויד למניעת ריקבונות.
השפעת ציטוקינינים על מועד הקטיף וכושר האחסון.

הארכת האחסון באווירה רגילה ובאווירה מתואמת.

דחית ההבשלה והארכת האחסון על-ידי ריסוס בחומרי צמיחה.

דחית ההבשלה והארכת האחסון על-ידי ריסוס בחומרי צמיחה.
החדרת חומצה לקליפת הפרי בעזרת תא לחץ.

השפעת טיפולים בחומרי צמיחה במטע על איכות הפרי באחסון.

שינוי גודל גופנים
ניגודיות