מנגו
מנגו

בדיקת היקפי הריקבון בארבעה שלבים שונים של מערך המיון

מדדי הבשלה לקטיף מנגו מזן שלי ולקטיף מנגו מזן עומר

פיתוח מדדי קטיף לחיזוי איכות הפרי המשווק במנגו מהזנים: שלי ועומר, ככלי עבודה שימנע שיווק פרי בוסר בתחילת העונה.

מדדי הבשלה לקטיף מנגו מהזנים מאיה, שלי וטומי אטקינס

פיתוח מדדי קטיף לחיזוי איכות הפרי המשווק במנגו מהזנים: טומי אטקינס, שלי ומאיה, ככלי עבודה שימנע שיווק פרי בוסר בתחילת העונה.

בחינת מדדי הבשלה בזנים: טומי אטקינס, מאיה, שלי וקיט לצורך גיבוש נהלים ברורים לקטיף פרי איכותי.

בחינת איכות וכושר אחסון זני מנגו חדשים.
הארכת כושר אחסון הזן קיט והגברת עמידותו לנזקי צינה.
שיפור צבע פירות קיט במהלך האחסון.

שינוי גודל גופנים
ניגודיות