משמש
משמש

השפעת ריסוסים באוקסינים במטע על כושר השתמרות הפרי באחסון.

השפעת מצב ההבשלה בקטיף ואחסון באווירה מבוקרת ובאווירה מתואמת על איכות הפרי.

אחסון משמש באווירה מבוקרת ובאווירה מתואמת.

שינוי גודל גופנים
ניגודיות