פיטאיה
פיטאיה

הדברת ריקבונות אחסון על-ידי טבילה במים חמים ובתכשירי הדברה המורשים בחקלאות אורגנית

הדברת ריקבונות אחסון בעזרת תכשירים שונים, טיפולי חום ומניעת התייבשות באמצעות דונגים שונים.
מניעת נזקי צינה באחסון בטמפרטורות שונות בשילוב "חימום ביניים".

הדברת ריקבונות בעזרת פונגצידים שונים.
השפעת טמפרטורת האחסון וסוג האריזה על כושר ההשתמרות.

הארכת האחסון בעזרת אריזות אווירה מתואמת או מבוקרת בטמפרטורות אחסון שונות.

שינוי גודל גופנים
ניגודיות