פסיפלורה
פסיפלורה

השפעת דינוג הפרי לפני אחסון וטמפרטורת האחסון על כושר השתמרות פרי חורפי.
הדברת ריקבונות באמצעות טבילה במים חמים, תכשירי הדברה וחשיפה באדי מוסקדור.
שיפור צבע הפרי על-ידי השהיה לפני האחסון.

השפעת טמפרטורת האחסון, טבילה במים חמים, עטיפות שונות והשפעת אתילן וסמארט פרש על כושר אחסון פרי חורפי.

השפעת צורת הקטיף, טמפרטורת האחסון, אווירת האחסון, הלחות היחסית באחסון, דינוג וטיפול הדברה על כושר אחסון פרי קיצי וחורפי.

שינוי גודל גופנים
ניגודיות