פרי הדר
פרי הדר

השפעת טיפולי דינוג ואריזה על איכות קליף "מור" באחסון ממושך.

שיפור כושר אחסון קליף "מור" על-ידי אריזות שונות.
השפעת מצב ההבשלה בקטיף וטמפרטורות האחסון על איכות קליף "אור".

שינוי גודל גופנים
ניגודיות