צבר
צבר

השפעת דינוג, תכשירים כנגד רקבונות וסמארט פרש על כושר השתמרות הפרי.

השפעת טיפולי דינוג ותכשירים כנגד רקבונות על כושר אחסון הפרי.

השפעת טמפרטורת האחסון והדברת רקבונות בעזרת אימזליל על כושר האחסון.

שינוי גודל גופנים
ניגודיות