קיוי
קיוי

השפעת האחסון באוויר מבוקר על רגישות פירות קיווי מזן היווארד לאתילן

חומר יבש כמדד הבשלה לקטיף קיווי לשיווק מידי
השפעת הרכב אווירת האחסון, משך האחסון ומשך זמן החשיפה לאתילן על קצב הבשלת
קיווי מזן היווארד

בחינת הקשר בין החומר היבש בקטיף, ריכוז הכ.מ.מ. ואיכות הפרי בעת התרככותו.
השפעת תנאי האחסון, משך האחסון ותנאי הבחלה לאחר האחסון, על קצב התרככות הפרי בעת השיווק.

חומר יבש כמדד הבשלה לקטיף קיווי

בחינת השימוש במדד החומר היבש כפרמטר לקטיף.

בחינת איכות זני קיווי חדשים.
הדברת רקבונות אחסון באמצעות חשיפה לאוזון במהלך האחסון, תוך עירפול להעלאת הלחות היחסית בשילוב כלורין די-אוקסיד כנגד רקבון.
פיתוח פרוטוקול להכנת פרי קיווי מוכן לאכילה במועדים שונים לאורך עונת השיווק.

אחסון קיווי ברונו בקירור רגיל ובאוויר מבוקר.
השפעת מועד הקטיף על אחסון הזן ברונו.
בחינת כושר השתמרות זנים חדשים.

הארכת משך אחסון הזן ברונו בקירור רגיל ובאוויר מבוקר.
הדברת רקבונות האחסון.
השפעת ההרכב המינראלי של הפרי על כושר השתמרותו.

הדברת רקבונות האחסון בעזרת תכשירים ידידותיים ובטכנולוגיות חדישות.
השפעת ההרכב המינראלי של הפרי על כושר השתמרותו.

השפעת החשיפה לאתילן בתום האחסון על הבשלת קיווי מטופל בסמארט פרש.
הדברת רקבונות האחסון.
השפעת ההרכב המינראלי של הפרי על כושר השתמרותו.

השפעת מצב ההבשלה על כושר האחסון וטעם הפרי,
השפעת סמארט פרש ומועד יישומו לאחר הקטיף על רגישות הפרי לאתילן ועל קצב הבשלתו.
בחינת שיטות ותכשירים להדברת רקבונות אחסון.

השפעת מצב ההבשלה בקטיף על טעם הפרי,
השפעת סמארט פרש על הרגישות לאתילן והארכת האחסון של פרי מקטיף מאוחר בעזרת סמארט פרש.

השפעת סמארט פרש על רגישות קיווי לאתילן באחסון ולאחריו.
המשך לימוד הפיזיולוגיה של תהליך ההגלדה.

לימוד השפעת תנאי ההגלדה ומועד הפעלת האוויר המבוקר על התפתחות רקבונות אחסון.
השפעת סמארט פרש על כושר אחסון קיווי מהזן היווארד.

לימוד הפיזיולוגיה של תהליך ההגלדה כנגד רקבונות, השפעת טמפרטורת ההשהיה, אווירה מבוקרת ועיתוי הפעלתה.
בחינת תכשירי הדברה כנגד רקבונות.
הארכת אחסון קיווי מהזן ברונו בעזרת סמארט פרש.

שינוי גודל גופנים
ניגודיות