שזיף
שזיף

מניעת התפתחות נזקי צינה של שזיף רויאל זי ע"י טיפול MCP 1, עטיפה בשקיות – ליצירת אווירה ואחסון בשתי טמפרטורות

השפעת 1-MCP על כושר השתמרות של שזיף רויאל זי באחסון במטרה לייצאו, ניסוי חצי מסחרי.
השפעת חומצה סליצילית על נזקי צינה בשזיף רויאל זי.

השפעת מועד הקטיף, חשיפה לסמארט פרש וטמפרטורות אחסון על איכות שזיף יפני מזן "רויאל זי" המיועד לייצוא.

שיפור כושר אחסון של שזיף רויאל זי בעזרת יישום סמארט פרש (1-MCP) והעלאת טמפרטורת האחסון.
השפעת ריסוסי ג'יברלין המיועדים להפחתת התמיינות לפריחה בעונה העוקבת, על כושר אחסון שזיף בלאק דיאמונד בעונת הריסוס.

השפעת מועד הקטיף, חשיפה לסמארט פרש (1-MCP) וטמפרטורת האחסון על איכות שזיף מזן רויאל זי המיועד ליצוא.

חיזוי מועד קטיף וכושר השתמרות בשזיף יפני.
השפעת סמארט פרש על כושר השתמרות שזיף סאנגולד.
כושר השתמרות שזיף גולף רוז.

השפעת יישום 1-MCP על כושר השתמרות שזיף סאנגולד.
חיזוי מדדי קטיף בזני שזיף שונים.

השפעת 1-MCP על כושר אחסון שזיף.
קביעת מדדי קטיף לשיווק.
השפעת טיפולי אוקסינים על הסתדקות קליפת שזיף בלק ג'ם.
בחינת כושר השתמרות באוויר מבוקר של הזנים לטיציה ולריין.

השפעת טמפרטורת האחסון ועטיפת הפרי על איכות שזיף בלק ג'ם.

השפעת מועד הקטיף, טמפרטורת האחסון וטיפולי אתילן על איכות שזיף בלק ג'ם.

אחסון שזיף סאנגולד באוויר מבוקר.
שיפור צבע שזיף קסלמן המאוחסן באוויר מבוקר בעזרת אתילן.
השפעת חשיפה לאתילן במהלך האחסון באוויר מבוקר על איכות שזיף קסלמן.

השפעת טיפולי אתילן על צבע שזיף סאנגולד וקסלמן במצבי הבשלה שונים, באחסון בקירור רגיל.

שינוי גודל גופנים
ניגודיות