תפוח
תפוח

1. בחינת מדדי קטיף לתפוח פינק ליידי.
2. התאמת תנאי אחסון של הזן 'גרני סמית' באוויר מבוקר לטיפול ב- 1-MCP לאחר הקטיף.
3. השפעת ריסוסי בלאש ואלפאנול לשיפור צבע ומניעת נשירה על כושר האחסון של תפוחי סטרקינג

1. אחסון תפוחי זהוב באוויר מבוקר דינאמי (DCA) בהשוואה לטיפול בתכשיר "סמארטפרש" (1-MCP).
2 . התאמת תנאי אחסון של הזן 'גרני סמית' באוויר מבוקר לטיפולי "סמרטפרש" (1-MCP) לאחר הקטיף.
3. בחינת מרפאן 80 כנגד רקבונות אחסון בתפוחים

אחסון תפוחי זהוב באוויר מבוקר דינאמי (DCA) בהשוואה לטיפול בתכשיר "סמארטפרש".
התאמת תנאי אחסון של הזן 'גרני סמית' באוויר מבוקר לפרי מטופל ב – 1-MCP לאחר הקטיף.
נזקי עדשתיות בתפוחי סטרקינג מאוחסנים.

1. השוואת שיטת האחסון באוויר מבוקר דינאמי (DCA) לטיפול טרום אחסון בסמארט –פרש (1-MCP) באחסון ארוך של תפוחי גרני סמית.
2. השוואת אחסון באוויר מבוקר דינאמי (DCA) לטיפול טרום אחסון בסמארט –פרש (1-MCP) באחסון ארוך של תפוחי סטארקינג,
3. טכנולוגית "פרו-לונג" MegAir להדברת רקבונות תפוח באחסון
4. השוואה איכותית בין תתי זן מקבוצת הדלישס הזהוב

השוואת השפעת טיפול בסמארט פרש לאחסון באוויר מבוקר דינאמי (DCA) באחסון ממושך של תפוחי גרני-סמיט.
השפעת יישום סמארט פרש בתפוחי סטארקינג דלישס מקטיף מאוחר.
השפעת עומס היבול על איכות תפוח זהוב באחסון.
השפעת עומס החום על איכות תפוחים באחסון.
השפעת התכשיר "סופרלון" על איכות וכושר השתמרות תפוח מזן "פינק-ליידי"

השוואת אחסון תפוח גרני סמיט באוויר מבוקר דינמי (DCA) עם אחסון הפרי לאחר חשיפה לסמארט פרש (1-MCP).
השפעת עומס היבול ומועד הקטיף על איכות תפוח מזן דלישס זהוב המיועד לאחסון קצר עד בינוני.
לימוד והערכה מחודשת של טכנולוגיית האחסון בדלישס זהוב, בעקבות יישום סמארט פרש לשיפור איכות הפרי המאוחסן.
השפעת ריסוסי אוקסין במטע על צבע תפוח קריפס פינק ועל כושר אחסון הפרי.
השפעת חשיפה לסמארט פרש (1-MCP), על הבשלת תפוח קריפס פינק שטופל בריסוסי אוקסין במטע.

אחסון תפוח באוויר מבוקר דינמי (DCA).
השפעת הוספת לחות בעירפול על איכות תפוח זהוב.
השפעת עומס היבול ומועד הקטיף על איכות הפרי וכושר השתמרותו.
יישום מסחרי של סמארט פרש בתפוח זהוב.
השפעת טיפולי אוקסין על איכות קריפס פינק.
בחינת כושר השתמרות גייל גלה ורויאל גלה.

יצירת תפוח דלישס זהוב איכותי.
אחסון באוויר מבוקר דינמי.
השפעת סמארט פרש על איכות דלישס זהוב באחסון באוויר מבוקר ובקירור רגיל.
השפעת טמפרטורת החשיפה על יעילות סמארט פרש בדלישס זהוב.
השפעת סמארט פרש על איכות תפוח פינק ליידי.
השפעת חומרי צמיחה על צבע וכושר השתמרות פינק ליידי.
הדברת רקבונות על-ידי סקולר ומי חמצן.
הדברת צירבון על-ידי תכשירי DPA שונים.

השפעת סמארט פרש על איכות דלישס זהוב באחסון באוויר מבוקר ובקירור רגיל.
השפעת סמארט פרש על מכות שמש בגרני סמיט.
השפעת סמארט פרש על איכות תפוח פינק ליידי.
הדברת צירבון שטחי באמצעיות עירפול.
השפעת עומס היבול על איכות הפרי בקטיף ובאחסון.
הדברת רקבונות בפינק ליידי.
איפיון וכושר השתמרות תפוחים אורגניים.

השפעת סמארט פרש על איכות דלישס זהוב וסטרקינג דלישס באחסון.
הערכת כושר אחסון של גרני סמיט עם מכות שמש.
השפעת כיסוי המטע ברשתות צבעוניות.
מדדי הבשלה וכושר השתמרות של תפוח פינק ליידי.
הערכת טעם של זני תפוח אדומים.
השוואת כושר השתמרות תפוח אורגני לעומת קונבנציונאלי.
הדברת צירבון בשיטות פיזיקאליות.

בחינת מדדי ההבשלה בדלישס זהוב ובפינק ליידי.
השפעת סמארט פרש על איכות דלישס זהוב.

בחינת מדדי ההבשלה בזנים: רויאל גלה, גלקסי גלה, דלישס זהוב וסטרקינג דלישס.
השפעת סמארט פרש על איכות תפוח סטרקינג דלישס וגרני סמיט.

בחינת מדדי ההבשלה של זני תפוח שונים. השפעת סמארט פרש על איכות הפרי בניסויים מסחריים בסטארקינג דלישס ובגרני סמיט ובניסויים בקנה מידה מעבדתי בדלישס זהוב.
הדברת צרבון בתםוח גרני סמיט אורגני.

בחינה מחודשת של הבשלת זני התפוח דלישס זהוב וסטרקינג דלישס.
השפעת 1-MCP על כושר השתמרות תפוחים מזנים שונים.
השפעת טיפולים בחומרי צמיחה במטע על כושר אחסון תפוח מזנים שונים.

שינוי גודל גופנים
ניגודיות