אפרסק
אפרסק

פיתוח שיטה לאבחון עסיסיות בפירות

1. פיתוח שיטה לאבחון עסיסיות אפרסק ונקטרינה
2. שימוש באולטרסאונד לעיכוב התפתחות גורמי ריקבון בצלחות פטרי ועל גבי הפירות

בחינת יעילות שיטה פיזיקלית של חשיפה ל – US על עיכוב התפתחות ריקבון בנקטרינה
מזן פנטזיה
בחינת יעילות שיטה פיזיקלית של חשיפה ל- US על עיכוב התפתחות ריקבון בנקטרינה
'ארקטיק פרייד'
חשיפה לאתילן במהלך תקופת האחסון על כושר האחסון של אפרסק בכיר (זן עודד)

אמצעים פיזיקליים להדברת רקבונות לאחר הקטיף באפרסק / נקטרינה

השפעת כלאטורים וחומצות על התפתחות "כתמי דיו" באפרסק לבן ציפה.

לימוד הגורמים לכתמי דיו באפרסק ונקטרינה לבני ציפה ובחינת טיפולים להדברתם.
איפיון כושר אחסון נקטרינה מהזן לייט פייר.

פיתוח פרוטוקול יצוא לזני אפרסק ונקטרינה חדשים.
בחינת איכות בעזרת מד מוצקות ללא הרס. סקר תופעת "כתמי דיו" באפרסקים לבני ציפה.
הדברת ריקבונות אחסון בנקטרינה אפילה מהזן פרליין.

בחינת כושר השתמרות זנים לבנים של אפרסק ונקטרינה למטרות ייצוא

בחינת כושר אחסון אפרסק ספטמבר סנו בקירור באוויר רגיל ובאווירה מבוקרת בשילוב השהיה ב-7oC לפני האחסון בקירור.

נבחנו שילובי טכנולוגיות להארכת אחסון פרי אפיל: ריסוסי ג'יברלין, השהיה לפני קירור, תוספת אתילן ואחסון באוויר מבוקר.

שינוי גודל גופנים
ניגודיות